Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rozmowa z Grzegorzem Lewickim, ekspertem ds. nowych technologii, doktorem nauk humanistycznych, filozofem i publicystą związanym z Akademią Sztuki Wojennej oraz Polskim Instytutem Ekonomicznym

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER