Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rozmowa z Janem Józefem Ksprzykiem, Szefem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER