Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rozmowa z prof. Waldemarem Gontarskim, prawnikiem i dziekanem Wydziału Prawa Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER