Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rozmowa z prof. Wojciechem Kudybą, historykiem literatury, krytykiem i kierownikiem Katedry Polskiej Literatury Współczesnej i Krytyki Literackiej UKSW

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER