Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rozmowa z Romualdem Szeremietiewem, doktorem habilitowanym nauk wojskowych, profesorem nadzwyczajnym Akademii Obrony Narodowej i Akademii Sztuki Wojennej, byłym wiceministrem obrony narodowej

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER