Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Rozmowa ze Sławomirem Dębskim, dyrektorem Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych oraz Piotrem Długołęckim, redaktorem „Polskich Dokumentów Dyplomatycznych”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER