Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Ściganie i karanie załogi przejściowego obozu pracy przymusowej w Prawieniszkach koło Kowna przez sowiecki i polski wymiar sprawiedliwości

Już w 1918 r. w niewielkiej, położonej około 25 km od Kowna miejscowość Pravieniškės (Prawieniszki) zaczął funkcjonować zakład poprawczy. W czasie panowania reżimu Antanasa Smetony osadzano w nim również więźniów politycznych. Po wrześniu 1939 r. kierowano do Prawieniszek polskich oficerów i uchodźców wojennych. Z kolei w latach 1939-1941, w okresie dwóch kolejnych okupacji sowieckich, kierowano tu osoby zatrzymane w trakcie łapanek na obszarze Wileńszczyzny, które były podejrzewane o udział w polskim ruchu oporu.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER