Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Słowa mocniejsze niż czyny. USA wobec stanu wojennego

Ronald Reagan chciał wykorzystać stan wojenny do narzucenia sojusznikom z NATO własnej, stosunkowo konfrontacyjnej linii postępowania wobec PRL. W ten sposób wzmacniał amerykańską dominację w Sojuszu – pisze dr Patryk Pleskot, historyk IPN.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER