Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Straty osobowe i ofiary represji niemieckich w latach 1939-1945 – metodologia badań.

Ustalanie personaliów ofiar II wojny światowej jest niezwykle trudnym zadaniem. W wielu źródłach czytelnik może co prawda spotkać wzmianki o liczbie ofiar rozstrzelanych w określonej egzekucji, nie znajdzie jednakże ich danych osobowych. Co więcej, w licznych wydawnictwach czy też w archiwaliach pojawiają się różne zapisy nazwiska danej poległej osoby lub różnorakie informacje jej dotyczące.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER