Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Tydzień na przełaj: Fale, Biden i Straszny Dwór

Czy uda się uniknąć czwartej fali? Kiedy zacznie pełnić obowiązki nowy Rzecznik Praw Obywatelskich? Czy wschodnia flanka NATO jest bezpieczna? Najważniejsze wydarzenia mijających siedmiu dniu zebrał Agaton Koziński

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER