Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Tydzień na przełaj. Polska, Unia i szczera wymiana poglądów

Ostatnie dni w Polsce były bardzo europejskie. Zapowiada się nowa fala w polskim kinie. Najważniejsze wydarzenia mijającego tygodnia.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER