Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Volksdeutsche czyli polscy Niemcy. O postawach mniejszości niemieckiej w czasie II wojny światowej

Termin Volksdeutsche wprowadziły do obiegu językowego w Polsce niemieckie władze okupacyjne dla określenia osób stanowiących przedwojenną mniejszość niemiecką. Słowo to nabrało w języku polskim negatywnego znaczenia.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER