Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Wanda Rutkiewicz we wspomnieniach Janusza Onyszkiewicza

Jaka była Wanda Rutkiewicz, której 30, rocznicę śmierci przypadła 13 maja? O wspomnienia jej poprosiliśmy Janusza Onyszkiewicza, himalaistę i matematyka, byłego ministra obrony narodowej. Rozmawia Mikołaj Czyż

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER