Polacy na uczelniach świata. Rozmowa z prof. Markiem Rudnickim z Illinois

Jaką rolę odgrywają polskie szkoły na emigracji? Rozmowa ze Sławomirem Kowalskim

Jaką rolę pełnią media polonijne w budowaniu dobrego wizerunku Polski za granicą. Rozmowa z Teresą Sygnarek

Forum Polonijne w Karpaczu. Rozmowa z min. Janem Dziedziczakiem

Trudny los Polaków na Wschodzie. Rozmowa z Anną Marią Anders

102 lata od Cudu nad Wisłą. Rozmowa z bp. Romualdem Kamińskim

Powstanie ’44 było próbą samostanowienia. Rozmowa z Janem Ołdakowskim

Polonia we Francji. Rozmowa z dyplomatą Tomaszem Orłowskim