Czy pomoc Ukrainie zbliżyła Polaków i Litwinów? Rozmowa z Rajmundem Klonowskim

Niezwykłe losy Polonii w Brazylii. Rozmowa z konsul Martą Olkowską

W Polsce powstaje Muzeum Zimnej Wojny im. płk Ryszarda Kuklińskiego

Aktualna sytuacja ekonomiczna Polski. Rozmowa z min. Jadwigą Emilewicz

Współpraca Polaków i Ukraińców w ocalaniu ukraińskiej kultury w czasie wojny. Rozmowa z Maksymem OSTAPENKO

Na czym polegają greckie starania o uzyskanie odszkodowań wojennych od Niemiec? Rozmowa ze Spero Simeonem Paravantesem

Od Polaków można się uczyć patriotyzmu. Rozmowa z FRANCESCO MORABITO

Mamy nadzieję na prawdziwe pojednanie. Rozmowa z wodzem plemienia Khar-Khoen z ludu Nama