Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Wspomnienie o dr Wandzie Półtawskiej – rozmowa z ks. dr. Robertem Ogrodnikiem

O zmarłej 25 października dr Wandzie Półtawskiej opowiada ks dr Robert Ogrodnik

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER