Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Wysiedlenia na zamojszczyźnie – plan kolonizacyjny Niemiec

Łatwość, z jaką Niemcom udało się wysiedlić nieco ponad 2 tysiące mieszkańców powiatu zamojskiego, utwierdziła ich w przekonaniu, że ludność opuści swoje domostwa bez walki. W tej atmosferze strachu i bezradności Polaków okupant kontynuował przygotowania do masowej akcji wysiedleńczo-kolonizacyjnej, o nieporównywalnie szerszym zasięgu niż wysiedlenie sondażowe.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER