Profesjonalne narzędzia narracyjne dla Polonii

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Zamordowani za pomoc Żydom mieszkańcy Kreis Busko (dystrykt Radom). Wybrane przykłady

Obszary Kreis Busko w południowej części Kielecczyzny były ubogie, niemal całkowicie pozbawione przemysłu. Przeważała tamże ludność rolnicza – przed wojną stanowiła 79,7 proc. mieszkańców. W czasie okupacji niemieckiej objęto ją nakazem regularnego przekazywania okupantowi produktów rolnych oraz hodowlanych, co prowadziło do jej systematycznej pauperyzacji.

Pobierz plik

Najnowsze

NEWSLETTER