Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Życzenia ministra Jana Dziedziczaka z okazji Dnia Polonii 2 maja

W nawiązaniu do rocznic związanych z polskim hymnem narodowym, Minister J. Dziedziczak zaprosił Polonię ze świata do wspólnego wykonania „Marszu Polonii", XIX-wiecznej wersji Pieśni Legionów, śpiewanej do melodii ukraińskiej dumki.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER