Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

10 najważniejszych arcydzieł polskiego malarstwa: Szymon Czechowicz, Przemienienie Pańskie

Zarówno jeśli chodzi o kompozycję, tak niezwykle uwysmukloną, jak i kolorystykę (biel szat Chrystusa, czerwień i błękit okryć apostołów) jest to jedno z najlepszych płócien Czechowicza i zapewne najpiękniejsze wyobrażenie teofanii na Górze Tabor w sztuce polskiej.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER