Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

„Chłopi”. Z Lipiec na szeroki świat

Życiem chłopa rządzą proste instynkty i walka o ziemię-żywicielkę. Ale jednocześnie tkwi w nim godność i niemal królewska duma. Taki obraz mieszkańców polskiej wsi przyniósł Reymontowi Nagrodę Nobla. 120 lat temu, 18 stycznia 1902 roku, warszawski „Tygodnik Ilustrowany” rozpoczął druk jego powieści „Chłopi”

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER