Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Dawne Kresy jako obszar wielu kultur. Karaimi (cz. 3.)

Karaim mówi językiem, który zaliczany jest do kipczackiej grupy języków tureckich. Tych znających mowę przodków można jeszcze spotkać na Litwie, rzadziej już na Ukrainie. Większość na co dzień posługuje się językiem państwa, w którym mieszka. Współcześnie dzieci uczą się języka karaimskiego na zajęciach dodatkowych. 


*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER