Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Dawne Kresy jako obszar wielu kultur. Ormianie z Kut (cz. 7.)

Ormianie na ziemiach polskich żyją od połowy XIV wieku. Ich prawa i obowiązki, jako obywateli Rzeczypospolitej, zatwierdził król Kazimierz Wielki w 1366 roku, ale wzrost znaczenia i liczebności to wieki XVI i XVII, kiedy rozkwitło ich orientalne rzemiosło i bezpośrednie kontakty handlowe oraz kulturalne ze Wschodem.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER