Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Dawne Kresy jako obszar wielu kultur. Starowiercy z Wietki (cz. 8.)

Na niewielkiej wyspie Wietka na rzece Soż, schronili się ci, którzy nie uznali reform religijnych, jakich dokonał patriarcha Nikon. W latach 50. XVII wieku, po rozpadzie Rosyjskiej Cerkwi Prawosławnej w Rosji, zaczęły się prześladowania starowierów (staroobrzędowców), tych, którzy nie zaakceptowali zmian.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER