Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Dawne Kresy jako obszar wielu kultur. Tatarzy z Iwia (cz. 5.)

Skąd Tatarzy na Białorusi? Wielki książę litewski Witold przywiózł z wyprawy wojennej wielu tatarskich jeńców, łącznie z kobietami i dziećmi. A ci przynieśli ze sobą islam, przy którym trwają do dzisiaj.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER