Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Dawne kresy obszarem wielu kultur (3). Poleszucy

Największy obszar mokradeł ciągnie się wzdłuż Prypeci, od Pińska do Turowa i na południe od poleskiej magistrali. Są tu rejony, gdzie od wieków błota izolowały ludzkie siedliska od ośrodków władzy. Na poły tylko zmeliorowane mokradła pozwoliły zachować wiele z tradycyjnej mentalności starych mieszkańców.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER