Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Eliza Orzeszkowa – czujące serce epoki

Żyła na skrzyżowaniu epok, kultur i narodów. Umiała jednak sobie samej i milionom czytelników wskazać właściwy kierunek. 18 maja minęła 112. rocznica śmierci Elizy Orzeszkowej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER