Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Esperanto – polski wynalazek, który zrobił światową karierę

Każdy człowiek przywiązany jest do języka, w którym mówiła do niego matka. Ten język to jego ojczyzna. Ludwik Zamenhof (1859–1917), lekarz z Białegostoku, rozumiał to i szanował. Ale też rozumiał konieczność porozumienia się ludzi różnych języków. I dlatego zaproponował im język pomostowy, pomocniczy, kulturowo neutralny. Swój projekt sygnował podpisem „Doktoro Esperanto” – „Lekarz, Który Ma Nadzieję”.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER