Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Gdy pękają polsko-ukraińskie tamy. Rozmowa z Robertem Czyżewskim

Wybuch wojny w Ukrainie i fala hojności Polaków dla uchodźców oraz ich wdzięczność dla nas spowodowały, że pękły między nami pewne tamy już poziomie związku narodowo-emocjonalnego. Ukraińskość objawiła się nam jako element również naszego, wewnętrznego przeżywania polskości - mówi Robert Czyżewski dyrektor Polskiego Instytutu w Kijowie, radca ambasady RP w Kijowie

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2022 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER