Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Jak Caritas Polska wspiera Ukrainę. Rozmowa z br. Cordianem Szwarcem OFM

Najpierw wsparcie finansowe Caritas działających na miejscu, potem pomoc na granicach, w transporcie najsłabszych uchodźców, wreszcie pomoc rzeczowa na terenach objętych wojną. Br Cordian Szwarc, zastępca dyrektora Caritas Polska podsumowuje pomoc Ukrainie.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER