Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Pierwsze wnioski Narodowego Spisu Powszechnego 2021

Główny Urząd Statystyczny opublikował właśnie częściowe dane dotyczące obecnej polskiej demografii. Wyraźnie widać w nich tendencję starzenia się społeczeństwa: w ciągu ostatnich 10 lat spadła liczba osób w wieku produkcyjnym i znacząco zwiększyła się liczba niepracujących seniorów.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER