Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Polska i Białoruś. Co nas łączy? Wspólne dziedzictwo Europy Środkowo-Wschodniej

Noblistka Swiatłana Aleksijewicz stwierdziła, że Białoruś to terra incognita dla świata. Niestety, dla Polaków również. A przecież ten kraj jest nam znacznie bliższy, niż może się wydawać. Lecz jakże mało wiemy o kraju, który przez wieki wchodził w skład Wielkiego Księstwa Litewskiego połączonego z Królestwem Polskim. Bo Polskę i Białoruś, ale również Litwę i Ukrainę, o czym nie należy zapominać, łączyło wspólne państwo istniejące od unii w Krewie – od 1385 do 1795 roku. Te ponad 400 lat wzajemnych zależności oznacza nie tylko związki terytorialne, ale też wspólną tradycję polityczną i kulturalną.

*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER