Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

„Popiół i diament” – arcydzieło, w którym nic się nie zgadza

Zamiast pisać o filmie „Popiół i diament”, jako o „arcydziele” , o „wybitnym dokonaniu artystycznym”, o „znakomitych kreacjach aktorskich” warto wziąć na warsztat filmowe detale. Drobne, wydawałoby się, zmiany, przekłamania i pomyłki zdradzają o wiele więcej o filmie i jego czasach niż tomy analiz.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER