Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Sukcesy i wyzwania polskiej gospodarki

Rozmowa z Piotrem Arakiem, dyrektorem Polskiego Instytutu Ekonomicznego na temat transformacji polskiej gospodarki oraz bilansu polskiego członkostwa w Unii Europejskiej.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER