Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Wspólne dziedzictwo kulturowe Polski i Ukrainy

Bezcenne zamki, pałace, świątynie różnych obrządków, archiwa - to wszystko na terenie objętym wojną ukraińscy konserwatorzy we współpracy z polskimi instytucjami starają się obecnie zabezpieczyć. Oto lista najcenniejszych skarbów naszego wspólnego dziedzictwa kulturowego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER