Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Z dziejów najnowszych (2): 1968

Władysław Gomułka zdołał spacyfikować protesty w 1968 r. i utrzymać władzę. Ale nastrojów społecznych nie udało się władzom opanować – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą  2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Najnowsze

NEWSLETTER