Pierwsze źródło wiedzy dla Polonii na całym świecie

Pierwsze źródło wiedzy
dla Polonii na całym świecie

Z dziejów najnowszych (6): 1989

Wydarzenia 1989 roku rozpoczęły proces budowy demokracji i odzyskiwania przez Polaków wolności – pisze prof. Łukasz Kamiński, historyk Uniwersytetu Wrocławskiego.

Projekt finansowany ze środków Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w ramach konkursu Polonia i Polacy za granicą 2023 r.
*Publikacja wyraża jedynie poglądy autora i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

NEWSLETTER