Beata Komarnicka-Nowak: Komunistyczny rząd Bolesława Bieruta zrzekł się reparacji pod przymusem, szantażowany przez Sowietów

W okresie PRL polityka wewnętrzna i zewnętrzna znajdowała się pod silną presją polityczną Związku Radzieckiego, co nie zmieniało jednak jej położenia w prawie międzynarodowym. Niejednokrotnie presja ta przybierała formę jawnie sprzeczną z obowiązującym prawem międzynarodowym, a więc przekształcała się w naruszenie suwerenności państwa polskiego. Z tego właśnie względu należy odmówić oświadczeniu z 23 sierpnia 1953 r. zdolności wywołania skutków prawnych i uznać je za nieważne.

Prof. Marek KORNAT: Teheran 1943. Punkt zwrotny II wojny światowej

Podczas II wojny światowej nie było wydarzenia równie znaczącego, jak konferencja teherańska. Zaprogramowała ona polityczne skutki tego wielkiego konfliktu – pisze prof. Marek KORNAT.

Józef Witkowski – najważniejszy więzień obozu przy Przemysłowej w Łodzi

Józef Witkowski vel Józef Gacek wykonał olbrzymią pracę by pozyskać materiały od więźniów obozu i spopularyzować ich tragiczne przeżycia. Dla władz komunistycznych był propagatorem martyrologii najmłodszych obywateli państwa polskiego, stąd ułatwienia w druku i możność pracy w ośrodkach badających niemieckie zbrodnie.

Łódzki proces obozowej nadzorczyni

Więźniarkom zadawała razy pejczem, rózgą lub kijem. Popychała je i lżyła, zmuszając do posługiwania się wyłącznie językiem niemieckim. Nierzadko sama inspirowała kary, czyniąc ich pobyt w niemieckim obozie jeszcze trudniejszym. Kim była Eugenia Pol - słynna strażniczka dziecięcego więzienia hitlerowskiego przy ul. Przemysłowej w Łodzi?

Volksdeutsche czyli polscy Niemcy. O postawach mniejszości niemieckiej w czasie II wojny światowej

Termin Volksdeutsche wprowadziły do obiegu językowego w Polsce niemieckie władze okupacyjne dla określenia osób stanowiących przedwojenną mniejszość niemiecką. Słowo to nabrało w języku polskim negatywnego znaczenia.

Polska – dobre miejsce do wysłania swojego dziecka na studia zagraniczne

Wcale nie trzeba biegle posługiwać się językiem polskim, by studiować w naszym kraju. Odkrywa to coraz więcej studentów z zagranicy, w tym rosnące grono dzieci polskich emigrantów z różnych krajów – pisze prof. Paweł ŚNIATAŁA, prorektor Politechniki Poznańskiej ds. wymiany międzynarodowej.

Unable to load Tweets