Nie milkną w Polsce spory wokół wymuszonej przez Moskwę deklaracji kierowanego przez Bolesława Bieruta rządu PRL z 23 sierpnia 1953 r. o zrzeczeniu się dalszych reparacji od Niemiec. Na deklarację tę do dzisiaj powołuje się rząd RFN uznając, że sprawa materialnego zadośćuczynienia jest dla polskich ofiar zamknięta. Trzeba jednak wyraźnie podkreślić, że władze Polski Ludowej do końca istnienia PRL czyniły zabiegi o uzyskanie odszkodowań dla ofiar niemieckiej okupacji 1939-1945.
, , , ,
Stworzenie międzynarodowych ram oceny ekonomicznych kosztów wojny powinno służyć nie tylko wiedzy historycznej, ale także sygnalizować obecnym i potencjalnym najeźdźcom że organizacje międzynarodowe będą monitorowały i oceniały konsekwencje ich działań. W związku z tym powinniśmy ustanowić system metod obliczeniowych, których wszyscy możemy przestrzegać i którym możemy ufać – mówił na konferencji OECD Arkadiusz MULARCZYK.
, , , ,
Przy wpływie amerykańskiej i polskiej prasy, polskich filmów dokumentalnych, fabularnych, spektakli teatralnych, dyskusji w gronie ekspertów i wystaw możemy - skupiając się na amerykańskich elitach - wykreować pozytywną opowieść o Polsce. Możemy pokazać i uzmysłowić amerykańskiej opinii publicznej do jakiego stopnia nasz kraj został zniszczony przez dwa barbarzyńskie totalitaryzmy, które zmieniły go nie do poznania – piszą Waldemar BINIECKi i Krzysztof GAJDA.