Nie wszyscy, którzy przeżyli zesłanie do łagrów zdołali opuścić Rosję sowiecką z polskim wojskiem. Szczególną grupę stanowią ówczesne dzieci. Dla niektórych Uzbekistan - miejsce formowania polskich jednostek wojskowych, do którego zmierzały tłumy represjonowanych, stał się ich drugą ojczyzną. Przeżyły dzięki życzliwości ludności miejscowej - pisze dr Ewa KOWALSKA
, , ,
Układ, który 82 lata temu podpisał z Moskwą szef polskiego rządu, otworzył dla rzesz polskich więźniów i wysiedleńców bramy więzień i obozów. Pozwolił ocalić życie plus minus stu tysiącom Polaków. Wbrew protestom był konieczny, gdyż nie było innego wyjścia. Każda inna decyzja mogła być tylko gorsza – pisze prof. Marek KORNAT w rocznicę podpisania układu Sikorski-Majski.
,
Niewiele brakowało, by zrabowany w czasie II wojny światowej przez Niemców bezcenny barokowy obraz z przeworskiej kolekcji Lubomirskich zdobił dom jakiegoś azjatyckiego konesera. Jeden z japońskich domów aukcyjnych wystawił go do sprzedaży w styczniu ubiegłego roku, nie mając żadnej wiedzy o jego pochodzeniu i historii. Wcześniej obraz był w posiadaniu kolekcjonerów w Nowym Jorku, a tam trafił z Niemiec. To pierwszy przypadek, by zaginione w czasie wojny dzieło z polskich zbiorów odnalazło się na Dalekim Wschodzie.